Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoito. Se valvoo myös seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat sekä huolehtia niiden täytäntöönpanosta.

Kirkkovaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 24.1.2023 kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan sekä muut kirkkoneuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista jäsentä. Läsnäolo-oikeus on kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla.

Kirkkoneuvoston kokoonpano

2023-2024

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Anne Meskus vara pj. Kaisa Paavola
Jouni Kurkela  
Mari Jesiöjärvi Kaisa Ylilauri
Sisko Sutela Liisa Kokko
Sanna Savilampi Aira Aspegren
Esko Oksa Anna-Leena Hirvasniemi
Kirkkoherra pj.  
   

kirkkovaltuuston pj. Seppo Pietilä
kirkkovaltuuston vpj. Hannu Vanhala
 

Ota yhteyttä

Vt. kirkkoherra
044 7750 600 (virasto)
Ylipääntie 11
91980 Lumijoki