Avioliittoon vihkiminen

Vihkitilaisuus voi olla pieni tai suuri tai siltä väliltä. Mukana voi olla vain kaksi todistajaa tai iso joukko sukulaisia ja ystäviä.

Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan  jumalanpalvelus, joka etenee papin johdolla. Kirkollisessa vihkimisessä pyydetään avioliitolle siunausta, ja vihkipari lupautuu rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkipaikka on yleensä kirkko, mutta vihkiminen voidaan toteuttaa muuallakin, vaikkapa luonnosa.

Vihkitoimituksessa käytetään siihen sopivaa musiikkia, mikä tahansa musiikki ei vihkitilaisuuteen sovi. Vihkipari sopii kanttorin kanssa musiikista etukäteen.  Kanttori esittelee musiikkivaihtoehtoja mielellään. Häämusiikkiin voi tutustua ennakkoon – esimerkiksi Oulun ev.lut. seurakuntien sivulta voi kuunnella häämusiikkinäytteitäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Ennen vihkimistä vihkipari ja pappi sopivat vihkikeskustelun, jossa käydään läpi vihkimisen käytäntöjä sekä avioliiton merkitystä.

Vihkimisen voi varata kirkkoherranvirastosta.

Tiesitkö, että

  • Varsinaista kihlausaikaa ei tarvita.
  • Esteiden tutkinnassa varmistetaan, että parilla on oikeus mennä naimisiin.
  • Esteettömyystodistusta anotaan jommankumman vihittävän kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta.
  • Mahdollisia esteitä vihkimiselle ovat mm. voimassa oleva avioliitto tai lähisukulaisuus.
  • Kirkollinen vihkiminen onnistuu, kun vähintään toinen vihittävistä on ev.-lut. kirkon jäsen. Myös toisen on oltava joko ev.lut. kirkon tai jonkin muun kristillisen uskontokunnan jäsen. Mikäli kumpikin kuuluu kirkkoon, kummallakin on oltava rippikoulu käytynä.
  • Mikäli esteitä vihkimiselle ei ole, esteettömyystodistus annetaan viikon kuluttua esteiden tutkinnan pyytämisestä.
  • Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta.
  • Vihkimistilaisuus voidaan pitää myös muualla kuin seurakunnan tiloissa. Paikasta sovitaan papin kanssa.
  • Vihkimistä täytyy olla todistamassa vähintään kaksi henkilöä.
  • Siviilivihkiminen voidaan siunata kirkollisesti.

 

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku