lapsia aasiassa

Sinäkin voit tehdä lähetystyötä

Lähetystyö on evankeliumin ilosanomasta kertomista sanoin ja teoin. Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtäväksi mennä kaikkeen maailmaan kertomaan kaikesta mitä Jeesusmaanpäällisen elämänsä aikana opetti. Tehtäväksi annettiin myös kastaa: kasteessa ihminen liitetään seurakunnan yhteyteen ja Jumala ottaa hänen pelastuksen osallisuuteen. Kaikki tämä hyvä, mitä Jumala ihmiselle voi antaa, on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle tässä maailmassa. "Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän " Joh 3:16.

Lumijoen seurakunnalla on kaksi lähetystyön nimikkosopimusta: Toinen on Suomen Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kautta ja kohteena orpotyö Keniassa esim. kummilapsihanke, sekä Viron evankelis-luterilaisen kirkon Misjonikeskus (EELK) kautta Joel ja Signe Reinarun työ. Reinarut tekevät nuorisotyötä ja medialähetystyötä Viron kirkossa.

Seurakunnassa järjestämme noin puoli tuntia kestäviä lähetystuokioita, joissa jumalanpalveluksen jälkeen kuulemme kuulumisia ja lähetystyön uutisia. Lähetystuokioita pidetään muutama vuodessa. Seuraa jumalanpalvelusilmoittelua! Osallistumme myös rovastikunnallisiin lähetystyön tapahtumiin. Tervetuloa näihinkin mukaan. Tapahtumista ilmoitetaan erikseen seurakunnan toimintailmoituksissa.

Sinäkin voit tehdä lähetystyötä. Sinä voit rukoilla toisten ihmisten puolesta: omien läheistesi, ja lähellä ja kaukana elävien tuntemattomienkin ihmisten puolesta. Tärkeä tehtävä on rukoilla myös niiden ihmisten puolesta, jotka tekevät kristittyinä työtä ihmisten parissa ja kertovat evankeliumin ilosanomasta. Voit myös tukea heidän työtään lahjoittamalla rahaa kolehdeissa ja keräyksissä.

 

 

 

Lähetystyön ydin on välittää viestiä Jumalan rakkaudesta

- pohjautuu Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyyn (Matt.28.19)

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa."

Nimikkotyötä Lumijoella

* Lumijoen seurakunnan nimikkokohteena on Viron evankelisluterilaisen kirkon Misjonikeskus (EELK) ja Joel ja Signe Reinarun työ siellä. He tekevät nuorisotyötä ja medialähetystyötä Viron kirkossa.

* Lisäksi seurakuntamme nimikkokohteena on Orpotyö Keniassa Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (SLEY) kautta. Orpotyön kautta tuemme kummilapsihanketta, jossa on mukana noin 250 kenialaista nuorta. Heidän elämäänsä tuetaan mm. maksamalla koulumaksuja, terveydenhuoltokuluja ja ruokarahaa. Työssä huomioidaan hengellinen ulottuvuus.

Heitä kaikkia muistamme seurakunnassamme ja heitä voimme muistaa myös kotona rukouksin!

Jos haluat tukea rahallisesti, niin se onnistuu maksamalla haluamasi summan tilille FI86 5741 1920 0074 33  ja kirjoittamalla viitteeksi joko Reinarut tai orpotyö.

 

 

 

Matongon orpokoti

Ota yhteyttä

diakonissa-seurakuntasihteeri sekä lähetys
044 775 0600 virasto
Ylipääntie 11
91980 Lumijoki

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Matt. 28:18-20