Seurakunnan hallinto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Sen tehtävänä on päättää seurakunnan toiminnan suuntaviivoista hyväksymällä toimintasuunnitelmat ja myöntämällä tarvittavat resurssit. Kirkkovaltuusto kokoontuu 2-4- kertaa vuodessa.

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoito. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kirkkoneuvosto on asettanut seurakuntatyön kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista varten 2 vapaaehtoistiimiä: lapsi- ja nuorisotyöntiimi sekä tiimi - jolle kuuluu lähetykseen, diakoniaan ja messuun liittyvät asiat.

Seurakunnan strategian voit lukea tästä.

 

Ota yhteyttä

kirkkoherra, virkavapaalla
044 775 0600 virasto
Ylipääntie 11
91980 Lumijoki

Virkavapaalla 22.8.2021-31.12.2023