Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoito. Se valvoo myös seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat sekä huolehtia niiden täytäntöönpanosta.

Kirkkovaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 20.1.2015 kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan sekä muut kirkkoneuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista jäsentä. Läsnäolo-oikeus on kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla. Sihteerinä toimii taloussuunnittelija.

Kirkkoneuvoston kokoonpano 2017-2018

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
   
Erja Oikarinen, pj.  
Jouni Kurkela vpj.       Tiina Närhi
Mika Litola  Marjut Sotaniemi
Kerttu Ylilauri    Ritva Lettojärvi
Aira Aspegren Heikki Simuna
Anna-Leena Hirvasniemi    Merja Nikola
Jouni Tornio  Virpi Pietikäinen

                    

Seppo Pietilä, kirkkovaltuuston pj
Hannu Vanhala, kirkkovaltuuston vpj.
Päivi Juntunen, sihteeri, taloussuunnittelija

kirkkoherra
044 775 0600 virasto
Ylipääntie 11
91980 Lumijoki