Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoito. Se valvoo myös seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat sekä huolehtia niiden täytäntöönpanosta.

Kirkkovaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 22.1.2019 kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan sekä muut kirkkoneuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista jäsentä. Läsnäolo-oikeus on kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla.

Kirkkoneuvoston kokoonpano 2019 - 2022

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
   
   
   
   
   
   
   
   

                    

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj.
 

kirkkoherra
044 775 0600 virasto
Ylipääntie 11
91980 Lumijoki