Sinäkin voit tehdä lähetystyötä

Tule mukaan lähetysiltoihin ja rukousmatkoille maailmalle.

 


Lähetystyötä Lumijoella

Lähetystyön ydin on välittää viestiä Jumalan rakkaudesta ja työ pohjautuu Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyyn (Matt.28.19)

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa."

Seurakunnassamme lähetystyöhön voit osallistua monin eri tavoin - omien lahjojen ja voimavarojesi mukaan.

Lähetystyö järjestää erilaisia lähetysiltoja tai tapahtumia ja tukee rukouksin ja rahallisesti erityisesti nimikkolähettejämme Aitan perhettä.

Jos haluaisit mukaan vapaaehtoisista koostuvaan tiimiin, niin ota yhteyttä seurakuntaan p.044 775 0600.

 

Nimikkolähettien työtä voi tukea rahallisesti, maksamalla haluamasi summan tilille FI86 5741 1920 0074 33  ja kirjoittamalla viitteeksi: Nimikkolähettien työn tukemiseksi.

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Matt. 28:18-20